088 011 5300 | Zendmastweg 8| 9405 CE | Assen info@yard-it.nl

Antwoorden vind je hier

Wiki

Wat zijn Cloud Services?

Diensten uit de “Cloud”, wat houdt dat eigenlijk in?
Wikipedia zegt hierover het volgende:

“De Cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de IT-infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De Cloud is dus een begrip dat onlinediensten aanduidt.”

Kort gezegd: ‘Cloud Services’ houdt niets anders in dan dat een oplossing via het internet als dienst verloopt. ‘Cloud Services’ wordt ook wel online- of remote diensten genoemd.

Wat betekent Private Cloud?

Alle diensten van YARD IT worden binnen een zogenaamde ‘Private Cloud’ aangeboden, volledig beschermd en redundant uitgevoerd in twee datacenters in Nederland. Dat betekent dat als er een onderdeel uitvalt, er altijd wel een onderdeel is dat het systeem overneemt. De private cloud is gescheiden van de publieke cloud (alles dat openbaar is) en is optimaal door ons beveiligd voor aanvallen en hackers van buitenaf. Uw gegevens staan dus op een veilige locatie in Nederland opgeslagen. Indien gewenst kunt u hier ook altijd bij (bijvoorbeeld bij calamiteiten of het terugzetten van data).

Wat is het nieuwe werken?

Werken waar, wanneer en hoe u dat wilt, dat is in het kort Het Nieuwe Werken (HNW). Aanwezig zijn en uren maken is niet meer wat telt: het gaat om de output die u levert. … HNW betekent dus: flexibeler werken met meer zelfstandigheid.

De snel veranderende technologie op ICT-gebied is “veroorzaker” van het nieuwe werken. Er is veel meer mogelijk en dus willen we ook meer. Dit vraagt om maatwerk op ICT-gebied (flexibele oplossingen genoemd), waarbij de ICT-aanbieder van afstand alle technologie regelt en alle nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk bijhoudt en implementeert.

Schuiven naar boven